(0312) 381 99 99

Üroloji

Üroloji, kadın ve erkek üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemini inceleyen bölümdür. Üroloji bölümünde, böbrekler, idrar kanalları, mesane, prostat bezi, meni kanalları, idrar borusu, testisler ile ilgili her türlü rahatsızlığın tanı ve tedavisi yapılır.

Özel Keçiören Hastanesi Üroloji bölümü, hasta odaklı yaklaşımıyla, hastayı dinleyen, eğiten, çözümler üreten, ürolojik hastalıkların tanı ve tedavi sürecini başarıyla yöneten uzman hekimleriyle, kişiye özel tanı ve tedavi imkanları sunmaktadır

Özel Keçiören HastanesiÜroloji bölümünde, böbrek, idrar yolları, mesane ve prostat hastalıkları, kısırlık tedavileri, ürolojik ameliyatlar da başarıyla yapılmaktadır. Genel üroloji alanı dışında ürolojinin özelleşmiş alanlarında kapsamlı hizmetler sunan deneyimli kadrosuyla hastalara şifa dağıtmaya devam etmektedir.

Üroloji bölümümüzde, en güncel tanı ve tedavi yaklaşımları başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Üroloji bölümümüzde uygulanan tedavilerden bazıları:

Ürolojik Kanserler

 • Prostat Kanseri Tedavisi- Laparoskopik veya Açık Radikal Prostatektomi.

 • TRUS Eşliğinde Ağrısız Prostat Biyopsisi

 • Böbrek Kanserinde Laparoskopik/Açık Radikal Nefrektomi ve Laparoskopik Parsiyel (nefron koruyucu) Nefrektomi, Laparoskopik Nefroüreterektomi, minimal invaziv tedaviler (Laparoskopik – Perkütan Radyofrekans Ablasyon ve Kriyoablasyon)

 • Böbreküstü bezi kanserinde Laparoskopik Sürrenalektomi

 • Mesane Kanseri tedavisinde Endoskopik (TUR-M) , Laparoskopik, Açık cerrahi, Radikal Sistektomi ve İleal Mesane (Yapay Mesane)

 • Testis Kanseri Tedavileri

 • ÜROLOJİK KANSERLERİN AÇIK VE KAPALI AMELİYATLARI

Endoüroloji (KAPALI ÜROLOJİK AMELİYATLAR)

 • Endoskopik Prostat Tedavisi –BPH (lazer ve plazma kinetik teknoloji ile prostat tedavisi)

 • Böbrek Kistlerinde Laparoskopik Böbrek Kisti Eksizyonu

 • Böbrek Kanal Darlığında (UPJ Darlığı) Laparoskopik Piyeloplasti

 • Endoskopik Böbrek Taşı Tedavileri (Perkütan Nefrolitotomi (Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı- PNL),

 • Endoskopik Üreter Taşı Tedavisi (Fleksible URS, Rigit URS, pnömotik sistem taş kırma)

 • Endoskopik Mesane Taşı Tedavisi (Sistolitotripsi, Pnömotik sistem taş kırma)

 • ÜROLOJİK HASTALIKLARIN AÇIK VE KAPALI AMELİYATLARI

Kadın Ürolojisi

 • İdrar Kaçırma Ameliyatları (TOT, TVT)

 • Aşırı Aktif Mesane Tedavileri (Mesane İçine Botox Uygulaması)

 • Üretral Karünkül Tedavisi

Çocuk Ürolojisi

 • İnmemiş Testis , Hipospdias (Peygamber Sünneti) , Sünnet

 • Vezikoüreteral reflü (VUR) ameliyatları (Endoskopik subüreteral enjeksiyon- STİNG

Androloji

 • Sertleşme probleminde (iktidarsızlık) tek parçalı, iki parçalı, üç parçalı enine – boyuna büyüyen Penil Protez İmplantasyonu(Mutluluk Çubuğu)

 • Varikosel ve İnfertilite Tedavileri-

  Mikroskopik Varikoselektomi – Mikro TESE

 • Hidrosel , Spermatosel Tedavisi

 • HPV - Kondilom -Genital Siğil Tedavisi