(0312) 381 99 99

Göğüs Hastalıkları

Özel Keçiören Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü, teknolojideki hızlı gelişmelere paralel olarak teşhis ve tedavide bilimsel disiplinle hizmet vermektedir. Kişi, aile ve topluma yönelik koruyucu hekimlik, solunum fizyoterapisi, alerji testleri, solunum fonksiyon testleri, radyoloji ve laboratuvar hizmetlerini, başarılı kadrosu ile sürdürmektedir. 

Sigara Bırakma Yardımı ve Tedavileri
Allerjik Rinit
Astım
KOAH
Akciğer Kanseri
Pulmoner Emboli
Pnömoniler
Covid-19 ve diğer viral solunum yolu hastalıkları
Plevra Sıvıları
Solunum Yetmezlikleri
Akciğer Tüberkülozu
Bronşektazi
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
Sarkoidoz
Romatolojik Hastalıklar Akciğer Tutulumu
Pulmoner Hipertansiyon
Obesite Hipoventilasyon sendromu
Sigara ile ilişkili Akciğer Hastalıkları
Uyku Bozuklukları
Uyku Apne Sendromu