(0312) 381 99 99

Yoğun Bakım

Özel Keçiören Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, hastanemiz ana binasında  yer almaktadır. Hastanenin diğer bölümlerinden izole, yarı steril, görevliler dışında kimsenin giremediği bir bölümdür.

Genel cerrahi, genel dahiliye ve koroner yoğun bakım yataklarından meydana gelmektedir.Hastaların tansiyon,solunum, EKG, nabız, ateş, idrar çıkışı vb. parametreleri,devamlı deneyimli hemşireler tarafından izlenmektedir.

Yoğun bakım ünitesinde akut koroner kalp hastalığı olanlar, solunum desteğine ihtiyaç duyulan kronik akciğer hastaları,kardiyak arrest geçirip te hayata döndürülen hastalar,zehirlenmeler,multipl travmalı,büyük ve ağır akciğer cerrahi girişim geçirenler,felç atakları geçiren hastalar yatırılmaktadır.

Yoğun bakım ünitesinde organların görevlerini yerine getirebilen suni solunum cihazı(ventilatör), kalp pili gibi cihazlarla beraber her türlü müdahale ve takip için gerekli olan cihazlar bulunmaktadır.Yoğun bakım ünitesi bakteri tutucu filtrelerle havalandırılmakta ve ısıtılıp soğutulmaktadır.