(0312) 381 99 99

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Günümüzde anestezi, organizmanın çeşitli vital parametrelerinin ameliyat süresince sıkı bir denetim altında tutulmasını ; bilinç kaybı ile birlikte yada bilinç kaybı olmaksızın ağrı duyusunun ortadan kaldırılmasını, ameliyatla ortaya çıkan korku, stres ve anksiyeteyi kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Özel Keçiören Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde hastaların ihtiyacına göre gereken her türlü anestezi işlemi büyük bir güvenle uygulanmaktadır.

Başlıca Anestezi Uygulamaları Şunlardır:

Genel Anestezi: Hastaya damar yolundan  gönderilen  ilaçlar ve solunum yoluna yerleştirilen tüp yardımıyla verilen anestezik gazlarla sağlanan, yaşamsal fonksiyonlarda değişim yapmaksızın geçici olarak bilinç,reflex ve aktivitede azalma ve ağrının ortadan kalkması durumudur. Genel anestezi hastadan kaynaklanan bir sorun (ağır kronik obstriktif akciğer hastalığı, ağır karaciğer, böbrek, kalp yetmezlikleri vb.) yok ise hemen  hemen tüm ameliyatlarda uygulanabilir.  

Lokal Anestezi: Cerrahi uygulanacak bölgeye enjeksiyonla lokal anestezik yapılarak sağlanır. ilgili bölgedeki sinir lifleri uyuşturulmuş olur. 3-5 dk. içinde işleme başlanabilir. Genellikle küçük cerrahi işlemlerde (apse boşaltılması, küçük cilt kesilerinin dikiş ile kapatılması) tercih edilir.

Bölgesel Anestezi: Belirli sinir köklerine uygulanan ilaçlarla anestezi oluşturulmasıdır. Özellikle kol ve bacaklarda yapılacak cerrahi işlemlerde bu yöntem uygulanabilir.Yine aynı şekilde ilgili bölgelere turnike uygulayarak bölgenin damarlarına ilaç verilerekde (RİVA) bölgesel anestezi sağlanır.

Total İntravenöz Anestezi (TİVA): Damardan verilen ilaçlarla anestezi sağlanır. Kısa süreli girişimler ve ayaktan işlemlerde kullanılır. Tıbbi küretaj, yanık pansumanı, alçı ve atellemeler, endoskopi vb. durumlarda bu yöntem uygulanabilir.

Bölümümüzce Verilen Hizmetler:

Kadın-doğum, ortopedi, beyin cerrahisi, üroloji, çocuk cerrahisi, kulak burun boğaz, plastik cerrahi, genel cerrahi, göz, kardiovasküler cerrahi bölümlerinde opere olacak hastalar ameliyat öncesinde değerlendirilip, gerekli tetkik, tahlil ve konsültasyonlar istenmektedir.

Rutin olarak tüm hastalardan hemgram, biyokimya, kanama profili, HbsAg, HIV, AntiHCV tetkikleri, gerekirse akciğer grafisi ve EKG istenir. Ek patolojisi olan hastalardan, bu hastalıkların gerektirdiği ileri tetkiklerde istenerek değerlendirme yapılmaktadır.

Ameliyatlarda operasyonun tipine, hastanın durumuna (açlık, tokluk, ilaç kullanımı, önceki hastalıkları) acil olma durumuna göre anestezi yöntemlerinden birisi seçilmektedir.

Postoperatif ağrı tedavisine ameliyat masasında başlanmakta ve hasta minimum ağrı ile uyandırılmaktadır.

Radyoloji, invaziv anjio kateter, ağrılı endoskopik ve kolonoskopik girişimlerde istenildiği taktirde hizmet verilmektedir.

Acil ve günübirlik girişimlerde yine hastaya uygun ve derlenmenin daha hızlı olduğu anestezi çeşitleri uygulanmaktadır.

Yoğun bakım ünitelerinde ve acil servislerde her türlü anestezi, ağrı tedavisi ve reanimasyon hizmetleri verilmektedir.