(0312) 381 99 99

Kardiyoloji

Özel Keçiören Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, hastanenin açıldığı tarihten itibaren, Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ), normal yataklı servisi, Kardiyoloji Uzmanı, hemşiresi ve teknisyen kadrosu ile tam gün hizmet sunmaktadır. Kardiyoloji Tanı Merkezimizde her gün poliklinik hizmeti ile birlikte Ekokardiyografi, Elektrokardiyogram (EKG), Eforlu Treadmill Testi (ETT), Ambulatuar Kan Basıncı takibi, Holter tetkiki, tanı ve tedaviye yönelik incelemeler olarak yapılmaktadır. 

Ekokardiyografide kalbin duvar hareketleri, boşlukları, kapakların durumları, kapaklar üzerindeki basınç farklılıkları ve boşluklar içerisinde pıhtı olup olmadığı araştırılmaktadır. 

Holter tetkikinde, hastaya cihaz bağlanarak, günlük hareketleri kısıtlanmadan 24 saat kaydedilmiş EKG`leri incelenmekte, şikayetleri ile ilgili ritm problemi veya Koroner Arter Hastalığına (KAH) neden olabilecek bir sorunu olup olmadığı değerlendirilmektedir. 

Eforlu Treadmil Testinde (ETT) ise Koroner Arter Hastalığını düşündürecek bir EKG bulgusu olup olmadığı araştırılmaktadır. 

Hastanemiz Kardiyoloji Tanı Merkezi’nde, Koroner Arter Hastalığı, Hipertansiyon (Kan Basıncı Yüksekliği), Kalp ritm bozuklukları, Kalp kapak hastalıkları, Kalp duvar ve kas hastalıkları tanıları konulmakta, hastalarımız hastalıklarına uygun tedaviye yönlendirilmekte ve gerekli bilgiler verilmektedir.