(0312) 381 99 99

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Hastenemiz beyin ve sinir cerrahi kliniğinde poliklinik hizmetleri ve tanı amaçlı araştırma teknikleri yanında gerek kafa içi; doğuştan ve sonradan oluşan hastalıkların tedavisi ve gerekse boyun sırt ve bel bölgelerini ilgilendiren ağrılı ve sinirsel işlev kayıplı hastalıkların tıbbi ve cerrahi tedavileri en iyi şekilde uygulanmaktadır. 

Hastanemizde Sıklıkla Yapılan Cerrahi İşlemler:

- SERVİKAL DİSK VE LOMBER DİSK MİKROCERRAHİSİ (BEL FITIĞI)

- DAR KANAL HASTALIĞI CERRAHİ TEDAVİSİ

- KARPAL TUNEL VE SİNİR BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİ (MİKROCERRAHİ)

- KRANİAL GİRİŞİMLER

- TRAVMA KOMPLİKASYONLARI (KRANİAL, PERİFERİK SİNİR, OMURGA)

- DOĞUMSAL ANOMALİLER (MENİNGOSEL , HİDROSEFALİ V.B.)